ท่านลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าผ่าน PayPal ได้ 2 ช่องทาง

1)
===============
VISA/MASTER
===============
1. ทำรายการสั่งซื้อผ่านหน้า website
2. อีเมล์แจ้งหมายเลขการสั่งซื้อ พร้อมแจ้งความจำนงว่าต้องการจ่ายผ่านบัตร
VISA หรือ MASTER เข้ามาที่ : nekketsuracing@gmail.com
3. ท่านจะได้รับใบเรียกเก็บเงิน ส่งกลับมายังเมล์ของท่าน
และ ท่านสามารถชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตตามที่ท่านต้องการ

2)
===============
PayPal
===============

PayPal Mail : nekketsuracing@gmail.com

HOTLINE : 08-1570-8557, 08-5061-5599